Oriol Maspons. Casa Rumeu. Cadaqués, c. 1966 © Fons Fotogràfic O. Maspons - Arxiu Històric del COAC

Oriol Maspons. Casa Rumeu. Cadaqués, c. 1966 © Fons Fotogràfic O. Maspons - Arxiu Històric del COAC